Borgerink Architecten

De Akkers 85
7468DH Enter
0547-384834 / 06-34897144
info@borgerinkarchitecten.nl

Hart van Almere Poort 139 (zorg)appartementen

Projectinformatie

Wonen op een bereikbare en levendige plek, ‘Hart van Almere Poort’ wordt een zorggebouw met 139  appartementen met bijbehorende huiskamers en dagbestedingsruimtes. Er komen 2 gebouwen met 139 zorgwoningen. 115 appartementen worden verhuurd door de Alliantie. Humanitas DMH huurt de overige appartementen. Hart van Almere Poort wordt een thuis voor jong volwassen met een (licht) verstandelijke beperking en oudere bewoners, het zorgaanbouw is divers.

Centraal gelegen op de hoek Winterspelenlaan / busplein komt direct aan het plein een ontmoetingsruimte en restaurant, gericht op bewoners in de nabijheid en vanuit de wijk. Op de begane grond komt een ontmoetings-/dagbestedingsruimte met een directe verbinding met de belevingstuin en het aanpalende woongebouw. Op de verdiepingen wonen bewoners met een PG indicatie (dementie) in een intramurale setting (24-uurszorg) in woongroepen, waar zij naast een eigen appartement een huiskamer en tuinbalkon met elkaar delen.
In het aanpalende lagere gebouw met eigen entree aan de Winterspelenlaan zijn eveneens appartementen gelegen met een volledig pakket thuis (VPT) in een extramurale setting (zorg op afroep). De bewoners maken gebruik van een woon-zorg arrangement om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
De hoofdentree van het Homerunhuis is gelegen in de zijstraat van de Winterspelenlaan. Humanitas DMH start hier een begeleid wonen traject voor 24 jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een licht verstandelijke beperking die problemen hebben met verschillende onderdelen van het leven. Zij volgen een traject tussen de 2 en 4 jaar met als doel in de toekomst zelfstandig te kunnen wonen.
Planning: startbouw najaar 2023 Lithos Bouw

Opdrachtgevers: Zenzo maatschappelijk vastgoed & Alliantie Ontwikkeling

Huurders: Humanitas DMH

Skills:  Zorg, Woningbouw, Interieur, Omgeving